» С юбилеем » Поздравления на татарском языке с юбилеем

Поздравления на татарском языке с юбилеем

Татарские поздравления. С днем рождения!
Поздравления в прозе. Татарские поздравления.  Поздравления на татарском языке. Татарские поздравления. Поздравления в прозе.

Пожелание на татарском языке дорогому человеку
Баланы? нинди кадерле булуын ?зе ана булган кешег? бер д? ?йтеп тору кир?кми.
Ул бел? – ??ркемне? баласы ?зенч? якын, ?зенч? с?йкемле, ?зенч? акыллы.«Аю да аппагым, керпе д? йомшагым» диг?н ?йтемд?ге шикелле, ??р ананы? баласы и? акыллысы, и? матуры, и? тыйнагы.
Кызык тоелса да, бу табигый.  Табигать безне шулай яратакан. Ана кеше ?чен баласы и? кадерлесе. Шулай, тик нинди ген? кадерле булмасын, баланы гел ян?шд? ген? тотып булмый. ?с? т?шк?н саен ?зе?н?н ераклаштырырга, м?ст?кыйль тормышка ?йр?терг? туры кил?.??м инде, ?лб?тт?, бу шул балалар бакчасы, н?нил?р группасы, т?рбиячел?р диг?н т?шенч?л?рд?н башлана.
Мин баланы? балалар бакчасына м?н?с?б?те шушы чорда н?къ мен? сезне? аша, т?рбияче аша формалаша дип уйлыйм.??м бу ?лк?д? сезне? хезм?тегезг?, сабырлык-зир?клелегегзг?  чиксез сокланам.
Балалар бел?н т?рбия – ?сешне ?стер? максатында башкарган хезм?тл?регез ?чен барлык ата-аналар исеменн?н р?хм?тебезне ?иткер?без ??м туган к?негез – гомер б?йр?мегез бел?н ихластан т?бриклибез. ------------------------------------------------- Поздравление с днем рождения на татарском языке
Т?бриклим сине туган к?не? бел?н!
Б?йр?ме? матур к?нн?р, изге х?б?рл?р, шатлыклы я?алыклар гына алып килсен. Б?генге шат, с?лам?т, б?хетле елмаюы? сине беркайчан да ташламасын.??рчак шулай саф к??елле серд?шче, тугры ярд?мче, ?з ??н?рен яхшы белг?н хезм?т ?лгесе булып озын- озак еллар яш?ве?не телим.
С?лам?тлек,  ?ан-т?н тынычлыгы ??м б?хетл?р си?а ихлас к??елд?н. ------------------------------------------------- Пожелание на татарском языке Кеше гомерен ниг?дер еш кына ел фасыллары бел?н чагыштыралар.
Яшьлек д?рте бел?н янып-к?еп, ??йл?рне уздырып иллене тутырып й?рг?нд?  кин?т кен? ?лк?н?ю, гомер к?зен? якынлашу кебек с?зл?р бел?н к??елг? мо?су чал й?герт?л?р.? ныклабрак уйлап караса? к?з – ул салкынын да, ?ылысын да, муллыгын да матур т?сл?рг? к?мг?н кабатланмас бер чор.
Халыкта «к?зл?рне? ?имеше татлырак» диг?н ?йтем д? й?ри.? бу бит чынлап та шулай!
Кеше д? яш?г?н саен зир?г?я, т??риб? туплый.
Н?къ мен? сезне? кебек, тормышчан, олы ?анлы, х?рм?тк? лаек, т?пле акыллы, ??рвакыт ки??шк?, ярд?мг? ?зер
ОЛЫ  кешег? ?верел?.
Сез д?  б?ген яраткан  балаларыгызны? таянычы, кадерлесе, туганнарыгызны? х?рм?тле, ?рн?к ?лгесе, булып  гомер к?зегезг? аяк басасыз.
Матур да, ?ылы да, мул да, югалтусыз да булсын ?леге чор сезне?.
Ч?нки ?ле кышлар бар, «Олы кеше – солы т?ше» диг?н 80 яшьл?рне узган кешел?рг? ?йт? торган ?йтемн?р бар, якыннарыгыз алдында яулыйсы я?а ?рл?р бар.
Й?зенчене тутырганда телисе изге ният- тел?кл?р бар. ? х?зерг? ис?, юбилеегыз бел?н сезне!!!
50 яшьлек кабатланмаслык б?йр?мегез бел?н! ------------------------------------------------- Пожелание матери на татарском языке ?зебез ?ни булгач баланы? нинди газиз, кадерле булуын а?ладык.
Чынлап та, бала гомерне? ??р мизгелен с?енеч, шатлык  бел?н тутыручы ик?н.
Уйласа? без ??мм?без д? балалар.
Безне? д? ?ниебез бар. И? якын, и? х?рм?тле кешебез- ?ниебез бар.
Безне? ?ни авылында яш??че .
Ул - безне? ?чен берд?нбер и? кадерле, олы зат.
Ул - ?тиебез бел?н безне ?стерг?н, аякка бастырган, борчылган, к?пме куанычлар, б?хетл?р  кичерг?н кеше. ------------------------------------------------- Поздравление с днем рождения на татарском языке
Кадерле… !
Сине ихлас к??елд?н туган к?не? бел?н котлыйм. Си?а аяз к?к й?зе, шомырт ч?чк?сед?й ак б?хетл?р, корычтай нык с?лам?тлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар телим. Сабыр холыклы, м?рх?м?тле, ярд?мчел, кадерлед?н кадерле син. Кил?ч?кт? д? ки? к??елле, ачык й?зле, олы й?р?кле булып кал. Ходай насыйп итеп си?а алдагы к?нн?ре?д? д? с?лам?тлек бел?нгомер ит?рг?, безне? шатлыкларга с?енеп яш?рг? язсын иде. ------------------------------------------------- Поздравление с днем рождения на татарском языке … !
Сине туган к?не? бел?н котлап, и? изге, якты, матур тел?кл?ребезне юллыйбыз: к?чле рухлы ??м кешелекле, юмарт ??м ярд?мчел, б?хетле ??м с?лам?т бул!
Уй-тел?кл?-ре? ти?, туар та?нары? тыныч, саулыгы? ныклы, гомере? б?хетле булсын!
Тормышыбызга ямь ?ст?п, авырмый, кайгы-х?ср?т к?рми, озын гомер ит?е?не, гаил? шатлыгы, балалары?-ны?, якыннары?ны? игелеген к?реп яш?рг? язсын
Ходай!
Ныклы тазалык, озын гомер, ак б?хетл?р бел?н мул тормышта яш?ве?не телибез. ------------------------------------------------- Поздравление с днем рождения на татарском языке … !
Си?а гомерне? и? озынын, б?хетне? и? зурысын, шатлыкларны? и? олысын юллыйбыз. Якты ал та?нар, з??г?р к?кл?р сине? к??еле?не ??рчак яктыртсын, балкытып торсын. Та? ?илл?рене? назлысы, ?ан тынычлыгы, чиксез б?хетл?р, эше?д? зурдан-зур у?ышлар, яхшы, к?т?ренке к?еф юлдаш булсын си?а. Б?тен гомере?не, кече?не кешел?р б?хете ?чен бирг?н г?з?л зат буларак эчкерсезлеге?, ихласлыгы?, ягымлылыгы? бел?н кешел?р к??елен яулады?. ??рвакытта да шулай шат, к?л?ч й?зле, изге к??елле булып кал. Алга таба да шатлыкта, куанычта, б?хетт? яш?рг? язсын си?а!
Ме? яш?! ------------------------------------------------- Поздравление с 50-ти летием мужчине на татарском языке
Ир-атны 50 яше бел?н котлау… !
Син, тормыш баскычлары аша к?т?релеп, 50 яше?не тутырды?.
Син, далаларны? м?гърур лачыны сыман, к?п н?рс?л?рне алдан к?р? белде?, алдан сиземл?п, абый буларак, беренчеярд?мг? килде?, гаделсезлекл?рд?н яклап, безне  ?з канаты? астына алды?. Р?хм?т си?а.«Ир кеше — иген басуы, хатын — иген тулы кел?т», — дил?р. «Иген»не кадерл?п саклаучы «кел?т»е? бел?н берг?, ба-лаларыгызны? т??фыйклылыгына, оныкларыгызны? б?хетен? куанып, со? сулышларыгызга кад?р кулга-кул тотынышып, тигезлект?, тынычлыкта озын гомер кичерерг? насыйп итсен. ------------------------------------------------- Поздравление с 50-ти летием женщине на татарском языке
Хатын-кызны 50 яше бел?н котлау… !
Сине 50 еллык юбилее? бел?н т?бриклибез!
Ярты гасыр  к?п т? сыман, юк та сыман.
Сине? гомерд? д? авыр к?нн?р аз булмады. Сынмады?, сыгылмады?, югалмады?. Мен? диг?н
Ана булды?.
Карлыгачтан к?нне, сандугачтан т?нне сорамыйча эшл?г?нсез, т?зг?нсез, д?шм?г?нсез, ялгыз агач сыман сынмагансыз.
Инде лаеклы ялга кит?сез.
Ходай сезне? барлык изге тел?кл?регезг?, ниятл?регезг? дога кылып, амин, дисен.
Яш?? д?фт?регезг? озын, тыныч гомер язылсын шушы изге минутларда. Аккан сулар кебек еллар ?т?,?ич туктатып булмый вакытны.??р ел саен туган к?нн?р уза
Якынайтып безг? картлыкны. Поздравление с 60-ти летием  на татарском языке
Хатын-кызны 60 яше тулу у?аеннан котлау
Сине шушы и? зур, шатлыклы б?йр?ме? бел?н, ?ан тибр?леше? яктылыкка омтылып, д?ньяга килг?н к?не? бел?н котлыйбыз!
60 яшь ул нибары 60 кыш, 60 ??й ??м 60 яз гына. Й?зл?ре?д? нур уйнап торганда, сине? ?чен ул гомере?не? ??е ген?. ?ле аны? к?зе д?, кышы да, кабат ?бил?р чуагы да булыр. Си?а безд?н бер ген? тел?к — саулык, ? т?н сих?тлеге ул — озын гомер, шатлык, б?хет ??м к??еле?д?ге ила?и нур тамчысы.
Кил?ч?кт? балалары? в? оныклары?нан игелек, ш?фкать к?реп, тормышка с?енеп яш?рг? язсын. 60 яше?  бел?н котлап, Поздравление с 60-ти летием  на татарском языке
Х?рм?тле … !?ле к?пт?н т?гел ген? т?г?р?к ?ст?л артында 55 яше?не билгел?г?н идек.

Гомерл?р ?т? тора, кызганычка каршы, еллар шатлыклар гына т?гел, гомерлек югалтуларын да калдырып кит?. Сине? и?н?ре?д? — сынауларны? и? авыры. Шулай да тормыш гел югалтулардан гына тормас ?ле, кил?ч?к к?нн?ре? ?метле булсын, б?хетле картлык, х?ерле гомерл?р к?тсен сине. Гомерл?ре?  булсын б?хетле,
Бирсен  Ходай си?а бу к?нне!---- -------------------------------------- Поздравление с днем рождения на татарском языке … !
Туган к?не? бел?н!
20 яшь ул, май аены? ?зе кебек, и? д?ртле, и? к?чле, искитм?ле ш?п, г?з?л, к??елле чак. Б?хет инеше? тулып аксын, к?нн?н-к?н артсын, м?х?бб?т чишм?? чиста, саф булсын. Й?р?ге?? д?, бел?ге?? д? ил таянырдай к?ч-ку?т ?ст?лсен.
Им?нд?й тазалык, саулык телим.
Яшьлеге? гомере озын булсын.
Кешене б?хет  тудырмый, б?хетне кеше ясый. Син  ?з б?хете?не ?зе? тудырып, ире??, балалары?а, туганнары?а да ?леш чыгарды?. Р?хм?т си?а ??рвакыт якты чырае?, т?мле с?зл?ре? бел?н каршылаганы? ?чен. Кил?ч?кт? д? ул х?зин??не? чишм?се саекмасын, б?хете?? авырлыклар килм?сен. Балалары? берсе-берсе ун егетк? торсын, башлы-к?зле булып ?зе? кебек матур тормыш корсын. ?е? шулай элеккеч? нурга чумсын.------ -------------------------------------- Поздравление с юбилеем на татарском языке … !
Сине зур б?йр?ме? бел?н т?бриклибез.
Кеше гомерене? язын, ??ен яки к?зен билгел??, м?гаен, м?мкин т?гелдер. ??р чорны? ?з матурлыгы, ?з яме бар. Хатын-кыз ул табигатьне? и? г?з?л баласы, ир-атны? ?авасы, кояшы, челтер?п аккан чишм?се.«Икм?к — ата, су — ана», — дил?р, ? кешелек д?ньясын елгалар, инешл?р, ди?гезл?р бизи. Агач н?селе ?ир ?т? кер?, ад?м н?селе ил ?т? кер?. Син, иле??, ире?? яш?еш чыганагы булып, балалары?а ?ан ?рг?нсе?, ана с?те бел?н аларга
Иман бирг?нсе?. «Балаларым», — дип к?пме к?нн?р, к?пме т?нн?р хафаланып й?рг?нсе?.
Си?а саулык телибез. К??ел к?ге?д? кара болытлар й?рм?сен.
Б?ла-каза керм?сен, г?рл?шеп, муллыкта, ?ан р?х?тенд? картаерга язсын
Ходай! -------------------------------------- Поздравление с юбилеем (50 лет) на татарском языке … !
Син б?ген ?зе?не? олы юбилее? — 50 яше? билгелисе?. Мо?су к?зл?рг? ямь ?ст?рг? тел?г?нд?й, табигатьне? шушы мизгеленд? ярты гасыр элек д?ньяга килеп, син барлык туганнары?ны с?ендерг?нсе?. Б?ген д? син, кадерле кешебез, ?зе?не? тир?-ягы?дагы кешел?рг? шатлык ?л?ш?се?, олысына да, кечесен? д? син кешелекле ??м игелекле, абруйлы ки??шче, шу?а к?р? д? ?зе? олы ихтирам казангансы?.
Алдагы гомер юллары?ны шулай ук сау-с?лам?т, к?т?ренке к?еф ??м туган-тумачалары?, якыннары? бел?н б?хетле к?нн?рд? ?т?рг? язсын си?а, с?екле ??м с?йкемле кешебез!
И? изге, ак ??м пакь тел?кл?р бел?н … -------------------------------------- Пожелание дорогой женщине на татарском языке
Изге тел?кл?р бел?н …… !
Б?ген гомер мизгеле?не? матур б?йр?ме, хатын-кызны? акыл туплаган, асыл, и? к?рк?м чоры. Кил?ч?кт? д? с?лам?тлек, ?ан тынычлыгы, я?адан-я?а куанычлар, мул тормыш телим. ?рн?-сагыш белм?, гел шулай чиб?р бул, изге д?ньяны? барлык р?х?тлекл?рен к?реп, берг?-берг? к??елле итеп яш?рг? Ходай насыйп итсен.
Тагын матур бер ямь ?ст?рг?.
Син яшисе? шундый матурлыкка
Гашыйк  та?га, з??г?р кичл?рг?.
Син ?ирд?ге ??рн?рс?г? гашыйк.… !
Сине олы б?йр?ме?, 50 яшьлек юбилее? бел?н чын к??елд?н котлыйм! -------------------------------------- Пожелание на 55 лет на татарском языке
Картаерга ?ич т? ашыкма!
Яш??  д?рте янсын й?р?ге?д?,
Алсу та?нар к?мсен шатлыкка.??р я?а к?н б?хет алып килсен,
Туачак та?нары? ??рвакыт нурлы, к?к й?зе? ??рвакыт аяз булсын.
Гел шулай елмаеп, кешел?рне с?ендереп яш?!
Сине олы б?йр?ме? — 55 яшьлек юбилее? бел?н чын к??елд?н котлыйбыз. Си?а нык с?лам?тлек, к??ел тынычлыгы, гаил? шатлыгы, кайгы-х?ср?тсез к?нн?р, ак б?хетл?р, балалары?ны? ??м оныклары?ны? к??ел ?ылысын тоеп, игелекл?рен к?реп, б?хетле озын гомер кичер?е?не телибез. Кил?ч?ге? ?ыр кебек матур, кояш кебек якты булсын.
Кадерле … ! -------------------------------------- Пожелание на 60 лет на татарском языке ?з гомерегезд? сез, шактый авыр, сик?лт?ле юллар узып, к?пне к?реп, к?пне белеп, к?пне кичерг?н булсагыз да, картаймагансыз, саргаймагансыз.
Безне? ?чен б?ген гаять шатлыклы к?н.
60 яшь ?ле ир-ат ?чен тормыш т??риб?се тупланган бер чор гына.
Ир-атны 60 яше тулу у?аеннан котлау -------------------------------------- Кадерле … !
Сине кояш нурлары ак карларны, пакь ?аннарны ?ылыткан к?нд?, якты д?ньяга килг?н и? олуг б?йр?ме?, туган к?не? бел?н т?бриклибез.
Д?ньяны? саф ?авасын сулап, ризыкларын татып, г?з?ллеген к?реп, ?з аяклары? бел?н й?реп, балалары?, туганнары? бел?н берг? гомер кичер?е? сине ифрат зур б?хетле ит?. … ел эченд? Ходай бирг?н гомере?д? к?пме авырлыклар к?т?реп узгансы?, газаплар кичерг?нсе?, сынмагансы?, сыгылмагансы?, ? берсенн?н-берсе чиб?р, эн?е б?ртегед?й балалар ?стереп, х?зер шуларны? уртасында балкып утырасы?.
Ходай т?гал? сине? шул б?хетл?ре?? ?ст?п с?лам?тлек бирсен. К?пме еллар укыган догалары? кабул ителеп, гомер д?фт?ре? буенча, ??нн?тл?рд? булырга язсын. -------------------------------------- Язгы б?рел?р тулган, яфрак ярган, кояш ?ылысы д?рт уяткан, к??елне юаткан к?нн?рне? бер мизгеленд? тугансы?.
Шул якты мизгеле? бел?н котлыйм!
Май ае ул — шомырт ч?ч?кл?ре т?нне яктырткан, ?анны ?ылыткан, й?р?кт?ге хисне д?рьяга ?верелдерг?н вакыт. К??еле? к?н д? кояшлы, к?н д? аяз булсын. Ак булсын, саф булсын й?р?ге?д?ге м?х?бб?т. ?анны ?ылытып с?ярг?, с?елерг? насыйп булсын!
Амин!
Саулык си?а, б?хет си?а, гомер юллары? г?лл?рг? к?мелсен! -------------------------------------- … !
Син ел башындагы з?м??рир салкын вакытта тугансы?.
Табигатьне?, тереклекне? сынауларга дучар вакытына туры килг?н туган к?не? бел?н ихлас котлыйм!
Гыйнвар салкыннарында туган булса? да, дуслары?а ?ылылык бир? торган кайнар й?р?ге?? тагын да к?ч-ку?т ?ст?лсен. Кышкы т?р?з?л?рд?ге биз?кл?рд?й, к??еле? матур, даладай ки? булсын.
Саулык, иминлек, ак б?хетл?р, саф б?хетл?р си?а! -------------------------------------- Кадерле … !
Сине
Ай янында
З??р? йолдыз сыман балкып торган 18 яше? бел?н котлыйм!
Кызарып баеган кояшны? балкуы, йолдызларны? сихри ?емелд?ве матур, ?мма кеше гомерене? яшьлек та?ына ни ?ит?!
Мин си?а тормыш юлында к?ч т?кмич? ?и?ел бирел? торган б?хет тел?мим. Юлы? катлаулы да, сик?лт?ле д? булсын, алай яш?ве м?гън?лер?к, р?х?тр?к. Син, шу?ардан т?м, л?зз?т табып, алга омтыл. М?х?бб?те? су ?стенд?ге ак т?нбоектай ч?чк? атсын, б?хете?не? якты биз?кл?ре к??еле?? эн?е-м?р??н булып ятсын, с?ярг?-с?елерг? Ходай насыйп итсен, хыяллары? тормышка ашсын! -------------------------------------- Б?ген си?а 18 яшь. Балигъ булып, тормышны? ыгы-зыгылы, аклы-каралы, шатлыклы ??м бер ?к вакытта м?ш?катьле д? юлына чыгып басты?.
Аны? ??р мизгеле ?аваплы да, р?х?т т?, авыр да, к??елле д?.
Шушы шатлыклы, куанычлы к?не?д? си?а язны? д?ртле сулышын, ??йне? сафлыгын, айны? серлелеген, йолдызларны? г?з?ллеген, ?ан-б?гырьне? т?землеген, м?х?бб?тне? олысын, б?хетне? тулысын телим!
С?йкемле … туташ!
Си?а карап дулкынланган
К?г?рченн?р  г?р кил?.
Берсе елый, берсе ?ырлый: «18 яшь бер кил?… Канатлары каурыйланган -Туган оя тар булыр.
Кемг? насыйп яр булыр?». К?г?рченн?р
Сине к?реп
Хисл?н?л?р-г?лил?р. Тизд?н очар бу чиб?рк?й,
Си?а б?хет, яхшы кия?,
Озын гомер телил?р!
Без д? кушылабыз!! -------------------------------------- Язгы б?рел?р тулып яфрак ярган, кояш ?ылысы ?и?анны юаткан, к??елд? д?ртне уяткан мизгелд? д?ньяга килг?нсе?.
К??елл?р мо?-наз бел?н тулган бер м?л бит ул — яз.
Й?р?кт?ге с?нм?с ялкын ?ырларга к?чк?н мизгел.
Язгы та? ?илл?ре, ирт?нге сандугач ?ыры, яшь б?рел?р булып м?х?бб?т килг?н чор.
Язмыш си?а бары тик игелекле, изгелекле язлар гына б?л?к итсен, б?хете? мул, саф, самими булсын, гел елмаеп яш?!
Шомырт ч?ч?кл?рене? т?нне яктырткан,

Поздравления с днем рождения на татарском языке

Поздравления с днем рождения на татарском языке - всегда украшают любое событие. Когда
Вы произнесете поздравления, обращаясь к виновнику события,
Вы заметите, как внимательно все прислушиваются к вашим словам. Как чутко реагируют
Вашей интонации и мимике. Невозможно лицемерить и быть не искренним, произнося татарские пожелания.
Произнося поздравления на татарском, с любовью и искренне,
Вы будете самым желанным человеком для одариваемого. О Вас будут помнить очень долго. Подчеркивая
Вашу искренность и духовность.

Не стесняйтесь, поздравляйте всех своих друзей, не жалейте эмоций, чувств, нежности произнося поздравления на татарском языке. Скоро у ваших знакомых, близких людей знаменательное событие? Хотите их удивить оригинальными поздравлениями на татарском языке? Наш сайт поможет
Вам воплотить эти замыслы в жизнь. Здесь
Вы найдете оригинальные поздравления на многие случаи жизни: на татарскую свадьбу, юбилейную дату, день рождения и на многие другие жизненные события. Практически все представленные на сайте татарские поздравления отличаются творческой оригинальностью, литературной красотой и нежностью. Поздравляя виновника торжества на родном татарском языке,
Вы наполните его сердце теплотой и богатством татарской культуры. Несомненно, пожелания являются одним из ярких элементов татарского устного народного творчества. Мы с удовольствием приглашаем всех тех , кто ищет поздравления на татарском языке с днем рождения, кто хочет оригинально поздравить близких и просто ценителей татарской культуры.Татарские поздравления - это не только обычаи нашего народа, но и элемент воспитания, почитания, духовности татарского народа. с днем рождения поздравления на татарском языке
Баса минем башка бет сыман
Торле яктан тормыш ваклыклары.
Эйтерсенлэ беткэн баш бетсен дип
Телилэр миннэн котылуны. с днем рождения поздравления на татарском языке